قابل توجه مالکین محترم منطقه فرمانیه و نیاوران

فرمانیه و نیاوران

به آپارتمان مبله شما در منطقه فرمانیه و نیاوران جهت اجاره به دیپلمات های خارجی نیازمندیم.

خانم سارا : ۰۹۱۲۸۱۰۳۲۰۷

دفتر : ۲۲۶۶۷۱۷۶

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه