مالکین محترم ویلا در شمال تهران

ویلا

به یک ویلا با متراژ ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متر جهت اجاره به یک سفیر اروپائی نیازمندیم. 

خانم تینا: ۰۹۱۲۸۱۰۳۲۰۵

دفتر: ۲۲۶۶۷۱۷۶

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه